Jogi nyilatkozat

1. Feltételeink elfogadása

A NAPELEM.CF weboldal meglátogatása, a NAPELEM.CF által ill. annak részére létrehozott, összegyűjtött, megszerkesztett vagy eljuttatott információkhoz, valamint az oldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés, azok megtekintése vagy bármilyen más módon történő felhasználása esetén az alábbi Általános Szolgáltatási Feltételek önre nézve kötelező érvényűek. Amennyiben nem fogadja el feltételeinket, az egyetlen megoldás, hogy nem látogatja ill. tekinti meg a NAPELEM.CF weboldalt és nem veszi igénybe szolgáltatásait. Ön tudatában van, hozzájárul és elfogadja azt, hogy jelen feltételek egy, a NAPELEM.CF és ön között létrejött, jogi érvényű megállapodást képeznek, és ön a NAPELEM.CF használatával jelzi, hogy jelen megállapodást egyértelműen elfogadta.

2. Szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezés

Ön hozzájárul és elfogadja, hogy a NAPELEM.CF jogosult bármelyik szolgáltatását saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül módosítani, fejleszteni vagy megszüntetni, még akkor is, ha ezzel akadályozza önt, hogy valamilyen, az oldalon található információhoz hozzájusson. Ezenfelül ön hozzájárul és elfogadja, hogy a NAPELEM.CF jogosult a szolgáltatásokat leányvállalatokon vagy kapcsolt jogalanyokon keresztül nyújtani.

3. Tulajdonjog

Ön tudatában van és elfogadja, hogy a NAPELEM.CF védett és bizalmas információkat tartalmazhat, többek közt: védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket és a szellemi tulajdonjogi törvények, valamint a nemzetközi, szellemi tulajdonról rendelkező egyezmények által védett szabadalmakat. A NAPELEM.CF megengedi, hogy ön a NAPELEM.CF tartalmának egyes részeit megtekintse és azokról egyetlen példányban másolatot készítsen, offline, személyes, nem kereskedelmi használat céljából. Írásos engedélyünk nélkül oldalunk tartalma nem értékesíthető, másolható vagy terjeszthető. A harmadik felek védjegyei, szolgáltatási védjegyei és logói a megfelelő tulajdonosok birtokát képezik. Minden további, itt külön nem biztosított jogot fenntartunk.

4. Továbbított tartalom

Amikor ön a NAPELEM.CF részére valamilyen tartalmat továbbít, azzal egyidejűleg a NAPELEM.CF részére egy visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes engedélyt biztosít, hogy az ön információját bárhol a világon közzétegye, megjelenítse, módosítsa, terjessze és egyszerre több helyen leközölje. Ön megerősíti és garantálja, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik ahhoz, hogy fenti engedélyt a NAPELEM.CF részére megadja.

5. Megállapodás megszűnése

Jelen megállapodás feltételei folyamatosan, örökösen érvényesek, amíg valamelyik fél bármilyen okból, értesítés nélkül a megállapodást meg nem szünteti. Az örökösen érvényben maradó feltételeket jelen megállapodás megszüntetése nem érinti.

6. Garanciákkal kapcsolatos nyilatkozat

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a NAPELEM.CF-et teljes mértékben saját kockázatára használja, oldalunk szolgáltatásait “ahogy van” és “ahogy elérhető” formában kínáljuk. A NAPELEM.CF nem biztosít semmilyen törvényi vagy kifejezett szavatosságot, támogatást vagy magyarázatot a NAPELEM.CF weboldal működésével, a kapcsolódó információkkal, tartalmakkal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban. Ebbe beleértendő, de nem kizárólagosan, az eladhatósági garancia, a bármely célra vonatkozó alkalmassági garancia, a jogtisztasági szavatosság, valamint az a garancia, hogy a szolgáltatás biztosítása megszakítás- és hibamentesen történik vagy a szolgáltatás hibái kijavításra kerülnek.

7. Korlátozott felelősség

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a NAPELEM.CF és annak egyik leányvállalata vagy kapcsolt jogalanya sem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, valami következtében elszenvedett kár vagy a kár tényleges összegét meghaladó kártérítés esetén, semmilyen körülmények között. Ebbe beleértendők, de nem kizárólagosan, a profitveszteségből, az üzleti tevékenység megszakításából, a jó üzleti hírnév vagy vevőkör elvesztéséből, események elmaradásából, információk elvesztéséből, vagy más, nem kézzelfogható veszteségből adódó károk, melyek oka a szolgáltatás vagy információ felhasználása vagy a felhasználásra való képtelenség, vagy bármely szolgáltatás vagy információhoz való hozzáférés végleges vagy ideiglenes felfüggesztése, vagy bármely tartalom vagy információ törlése vagy meghibásodása, vagy bármely tartalom vagy információ tárolásának elmaradása. A fenti korlátozás független attól, hogy a NAPELEM.CF-nak magától vagy mások felhívása nyomán tudnia kellett volna-e az adott károkról. Olyan illetékességi területeken, ahol a véletlenül vagy valami következtében bekövetkező károkra vonatkozó felelősség korlátozása vagy elhárítása nem megengedett, a NAPELEM.CF felelőssége a törvények által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

8. Külső tartalom

A NAPELEM.CF közzétehet hivatkozásokat, melyek harmadik felek által kínált tartalomra, hirdetésre vagy weboldalra mutatnak. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a NAPELEM.CF semmilyen, ilyen jellegű forrásokból vagy weboldalakról származó hirdetésért, termékért vagy eszközért nem felel ill. azokhoz támogatást nem ad.

9. Illetékesség

Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a NAPELEM.CF ön által történő használatából eredő, vagy jelen megállapodással kapcsolatos bármilyen jogi lépés esetén a teljes mértékben a NAPELEM.CF által megállapított ország, állam, tartomány vagy más terület bíróságának személyes és kizárólagos hatáskörének veti alá magát. Ha az illetékes bíróság olyan ítéletet hoz, ami szerint jelen megállapodás bármely kitétele érvénytelen, úgy az adott kitételt eltávolítjuk a feltételek közül, a többi feltétel pedig a továbbiakban is érvényben marad.

10. Teljes megállapodás

Ön tudatában van és elfogadja, hogy a fenti feltételek együttesen alkotják az ön és a NAPELEM.CF közti teljes általános megállapodást. Más szolgáltatások, kapcsolt szolgáltatások vagy harmadik fél által kínált tartalom vagy anyagok használata, megvásárlása ill. az azokhoz való hozzáférés esetén önre további feltételek vonatkozhatnak.

11. Feltételek megváltoztatása

A NAPELEM.CF fenntartja a jogot, hogy jelen feltételeket időről-időre, saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A megváltozott feltételek közzétételük időpontjában lépnek életbe. Ha a feltételek megváltoztatása után tovább használja a NAPELEM.CF-et, azzal kifejezi, hogy elfogadta, hogy az új feltételek is kötelező érvényűek önre nézve.