Copyright

Azzal, hogy belépett a www.napelem.cf rendszer  valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

– A www.napelem.cf webszájton (“lap”) található tartalom RealGen KFT.
(Adószám: HU14272284 – Cg.: 19-09-510268) és az általa képviselt vállalatok szellemi tulajdona.

– A RealGen Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

– A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

– A RealGen Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történ tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

– A RealGen Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a RealGen Kft. Előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

– A jogosulatlan felhasználás büntet – és polgári jogi következményeket von maga után. A RealGen Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

– A laptól műszaki vagy egyéb jellegű értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

– A  napelem.cf domain nevek és a hozzájuk tartozó összes aldomain nevek szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a RealGen Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

– Az üzleti partnereink honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

– A RealGen KFT. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.